top of page

WORDEN WIE JE BENT IN SAMENSPRAAK MET DE INNERLIJKE STEM

 

Anno 2015 zal de naam Carl Gustav Jung voor menigeen onbekend zijn, terwijl begrippen als Synchroniciteit, Archetypen, Mandala's en Persoonstypen toch met enige regelmaat worden gebruikt (te denken valt aan reclame, relatiebemiddeling of bijv. werkbemiddeling).Benamingen die aanvankelijk door Jung in het westen zijn geïntroduceerd en inmiddels algemeen aanvaard. Carl Gustav Jung heeft in zijn onderzoek naar de werking van de psyche aan het begin van de vorige eeuw veel ontdekt. Onder andere met betrekking tot de universele ervaringen van de mensheid: de archai. Oerervaringen waarvan men zich niet meer bewust is, maar die wel degelijk meespelen in de melodie van het leven gedurende levensprocessen op alle niveaus en in alle delen van de wereld. Zowel in klein verband, als op grote schaal, worden patronen onbewust doorgegeven aan volgende generaties, waardoor het leven een aaneenschakeling van herhaling lijkt te zijn.Archetypen (afgeleide van het woord archai) zijn personificaties van deze krachten, werkzaam in de psyche van een mens. Zij spelen een symbolische rol in mythen en sprookjes, zoals bijv. de held, de redder, de boze stiefmoeder, de wijze vrouw, de moordenaar, de kluizenaar, het kind, enz .enz. Vaak doemen de archetypen ook in onze dromen op. Het lijken "vreemde" gebeurtenissen en/of personen (dromen zijn in de volksmond immers "bedrog" zie BOEK), maar Jung heeft ontdekt dat veel van wat zich in onze dromen afspeelt te herleiden valt tot het innerlijk beleven van zowel het individu als het collectief (het grote geheel), waarbij de archetypen invloed op onze droom uitoefenen en zij geheimen willen openbaren.Zolang de mens zich niet bewust is van zowel de positieve- als negatieve energie op het dagelijks bestaan, zullen patronen zich blijven herhalen. Alsof er een appèl wordt gedaan om het bewustzijnslicht te leren aanschouwen.M.a.w. wanneer iemand steeds maar weer geconfronteerd wordt met eenzelfde probleem, is het leren luisteren naar de innerlijke stem -maar vooral naar het leren verstaan wat de innerlijke stem via de archetypen wil uitdragen- , middels Jungiaanse analyse de geëigende weg. Worden wie je bent "Worden wie je bent " is een uitspraak, die helaas maar al te gemakkelijk verkeerd verstaan kan worden, waardoor de onderliggende betekenis verloren kan raken. Want hoe word je wie je bent?Is daar uberhaupt een antwoord op te geven als alles altijd maar in beweging is? En wil het "ik" wel weten wie hij/zij is? De innerlijke vragen:"En wat gebeurt er als ik niet ben, zoals ik me altijd voorgedaan heb? Hoe kom ik los van het beeld wat mijn ouders of mijn omgeving van me hebben en waaraan ik heb te voldoen?"Het zijn existentiële vragen die tijdens momenten van crisis opduiken, wanneer bijv. een langdurige relatie geen vervulling meer geeft, of wanneer iemand dreigt zijn/haar baan te verliezen en de bodem onder de voeten lijkt weggeslagen. Wanneer de binnenwereld geen gelijke tred meer kan houden met de buitenwereld en bijv. een burnout of scheiding aan de deur begint te kloppen... Jungiaanse therapie beoogt middels gesprekken in contact te komen met de roep van iemands innerlijke stem: Het diepste wezensverlangen gelegenheid te geven zich te ontvouwen. Opdat datgene wat toegedekt is geworden vanwege aanpassing en angst, gehoord en onderkend kan worden. Daardoor kan er een omkering in het bewustzijn en het denken plaatsvinden, en ontkrachtende innerlijke overtuigingen een halt toegeroepen. Jungiaanse therapie is als een geschenk aan jezelf, symboolstaand voor een eigen verworven geboorterecht en oprechte verbondenheid met de wereld.Mocht deze inleiding uw/jouw interesse gewekt hebben, of bent u/ben je op zoek naar verdieping en innerlijke balans, dan nodig ik u/jou graag uit verder te lezen op deze site, of contact met mij op te nemen voor een oriënterend gesprek.

Met vriendelijke groet,

Tannie Willemstijn MSc

bottom of page