Gedurende mijn leven heb ik mij steeds laten leiden door hetgeen op mijn pad kwam en deel uitmaakte van mijn passie. Voor het grootste gedeelte is dit bepaald geweest door muziek. Van kinds af aan heb ik dagelijks gezongen, zoveel- en waar ik maar kon. Op 17 jarige leeftijd werd ik op het conservatorium toegelaten voor het hoofdvak solozang en ben vervolgens met een Master afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Sindsdien heb ik meer dan 33 jaar op de podia gestaan, onder meer deel uitmakend van het Nederlands Kamerkoor (1978-2010). Daarnaast was ik regelmatig als soliste te vinden in mooie producties met geïnspireerde musici en dirigenten in binnen- en buitenland.

Vanaf 2011 besloot ik het stuur om te gooien en te onderzoeken wat het leven nog meer voor me in petto had. Het resulteerde na enig zoeken, in het volgen van een nieuwe passie, die aansloot bij mijn levenservaringen en mensbeeld, maar waar ik tot die tijd weinig aandacht aan had kunnen besteden.

 

De opleiding tot analytisch therapeute en dieptepsycholoog was een goede keuze.

De wereld van muziek en kunst sloot naadloos aan bij de belevingswereld van Carl Gustav Jung. Ik werd wat betreft mijn interesse in zowel westerse- als oosterse mystiek, religie en filosofie rijkelijk bediend.

Hierdoor kreeg ik voeling met wat me in het verleden was  "overkomen", wat /wie me uit balans had gebracht of deed brengen, maar bovenal kreeg ik inzicht in de werking van het onbewuste. Hoe innerlijke veerkracht het leven kan bepalen dankzij energetische aansturing vanuit het onbewuste. Ondanks de vele stormen en bij momenten straffe tegenwind. Lerend een crisis als kans te aanvaarden en te ervaren. Want dat is een van de speerpunten bij de Jungiaanse therapie. Het ervaren. Bedenken kunnen we meestal als de beste, maar daar liggen niet de  antwoorden die we nodig hebben.

 

Mijn verlangen ligt erin anderen te inspireren en hen vrij te maken van angsten en ontkrachtende gevoelens.   "Verbeter de wereld, begin bij jezelf". Ik denk dat de Jungiaanse visie daar voor een groot deel toe kan bijdragen. Evenwicht bewaren door bewust te kijken naar het leven, uw leven, jouw leven, en wat Leven als werkwoord betekent.

Als mens in contact met zichzelf - in contact met de ander- in contact met de ander in zichzelf.

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

www.de-innerlijke-stem.com   KvK 62581244   JVATN 15008  RBCZ 170795R  T 06 45406529