Privacyverklaring

 

Praktijk voor Jungiaans-Analytische Therapie&Dieptepsychologie ‘de innerlijke stem’

gevestigd te Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.de-innerlijke-stem.com

Tannie Willemstijn MSc

06-45406529

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk de innerlijke stem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als je een gesprek aanvraagt, gebruik ik je naam, e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door mij verwerkt worden

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@de-innerlijke-stem.com dan verwijder ik deze informatie.

Ik zal je gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling/zorgverlener).  

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Praktijk de innerlijke stem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te bellen/e-mailen indien nodig

- Je te informeren over wijzigingen van afspraken

Geautomatiseerde besluitvorming

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Praktijk de innerlijke stem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.De praktijk bewaart je persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Indien je jonger bent dan 18 jaar bij de start van de behandeling, dan telt de bewaartermijn vanaf het moment dat je 18 bent geworden. 

Voor facturen hanteer ik de fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk de innerlijke stem deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Dit zijn:

– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

 

cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk de innerlijke stem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@de-innerlijke-stem.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek (binnen vier weken) Praktijk de innerlijke stem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk de innerlijke stem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me.

www.de-innerlijke-stem.com   KvK 62581244   JVATN 15008  RBCZ 170795R  T 06 45406529