top of page

 Jungiaans-Analytische therapie en dieptepsychologie.

Carl Gustav Jung

 

 

Jungiaanse Analytische Therapie is een vorm van psychotherapie, waar samen met de cliënt gekeken wordt naar de onderliggende gronden, die er voor zorgen dat iemand “niet lekker in zijn vel” zit.

Gedragsmatige- of cognitieve therapie kan weliswaar op korte termijn verlichting geven, maar zolang er geen gehoor gegeven wordt aan hetgeen de innerlijke stem ons wil zeggen, zal datgene wat ons van binnenuit aanstuurt (ons doet voelen) op de deur blijven kloppen en ons blijven overvallen. 

In alle gevallen is het de bedoeling dat u/ jij als cliënt uiteindelijk zelf inzicht gaat verkrijgen over die krachten, die onbewust vrij spel hebben zolang zij niet onderkend en doorvoeld zijn. Wellicht vergt het in het begin enige moed dit pad te bewandelen. Analoog aan de Goddelijke Komedie van Dante zullen de struikelstenen in de rugzak gaandeweg veranderen: de bagage lichter en lichter worden, gevuld worden met innerlijke rijkdom. Ook te vergelijken met de processen van de alchemie: de transformatie van lood naar goud.  Zo komt weer kracht om het leven te leiden en in eigen beheer te nemen: Autonoom en authentiek, met de mogelijkheid het bij geboorte meegekregen potentieel tot wasdom te laten komen en krachtig uit te dragen.

Middels creativiteit, droomwerk, analytische gesprekken , imaginatie of bijv. tekenanalyse kan toegang verkregen worden tot die symbolische werkelijkheid waar we, naast het leven van alledag, ook deel van uitmaken. Symbolen die als richtingsaanwijzers fungeren en leiden naar een oplossing van een onderliggend probleem, licht werpend op hetgeen niet begrepen wordt.

 

Voor diegenen, voor wie een diepte - psychologisch-traject een te grote uitdaging vormt, ligt het uiteraard binnen mijn mogelijkheden om op basis van coaching u /jou te begeleiden. Al naar gelang de behoefte.               

 

 

 

 

Ten geleide: In het submenu van deze pagina  (dubbelklikken) treft u een BLOG aan die als voorbeeld dient, hoe een therapeutisch Jungiaanse benadering eruit kan zien.   Zie ook (wederom dubbelklikken) BEELDTAAL.                                                   

bottom of page